Trắc nghiệm Các mạch năng lượng điện luân phiên chiều tất cả câu trả lời năm 2021

Với bộ Trắc nghiệm Các mạch điện chuyển phiên chiều bao gồm câu trả lời năm 2021 để giúp đỡ học sinh khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức bài học kinh nghiệm cùng ôn luyện nhằm đạt công dụng cao trong những bài xích thi môn Vật Lí lớp 12.

Bạn đang xem: Bài tập dòng điện xoay chiều có đáp án

*

Câu 1: Một tụ năng lượng điện tất cả năng lượng điện dung

*
mắc vào nguồn luân phiên chiều có năng lượng điện áp
*

- Cường độ loại điện hiệu dụng chạy qua tụ có mức giá trị là:

A. 4 A. B. 5 A.

C. 7 A. D. 6 A.

Hiển thị đáp án

- Cường độ mẫu điện qua mạch

*

Chọn đáp án B


Câu 2: Đặt điện áp

*
vào nhì đầu đoạn mạch chỉ gồm tụ điện thì độ mạnh cái điện trong mạch là i = I0cos(ωt + φ/4)V. Giá trị của φ bằng:

A. -π/2 B. π/2

C. -3π/2 D. 3π/4

Hiển thị đáp án

- Dòng năng lượng điện vào mạch chỉ chứa tụ nhanh chóng pha rộng năng lượng điện áp nhị đầu mạch một góc 0,5π.

⇒ φ = 3π/4.

Chọn giải đáp D


Câu 3: Đặt năng lượng điện áp u = U0 cos100πt (V), ( t tính bằng s) vào nhì đầu tụ năng lượng điện có năng lượng điện dung

*

- Dung phòng của tụ năng lượng điện là:

A. 15 Ω. B. 10 Ω.

C. 50 Ω. D. 0,1 Ω.

Hiển thị đáp án

- Dung chống của tụ điện:

*

Chọn lời giải B


Câu 4: Dòng điện chuyển phiên chiều chạy qua mạch chỉ gồm cuộn dây thuần cảm luôn:

A. tất cả pha ban sơ bởi 0.

B. trễ trộn rộng điện áp nhì đầu mạch góc π/2

C. bao gồm pha thuở đầu bởi -π/2.

D. mau chóng pha rộng điện áp hai đầu mạch góc π/2

Hiển thị đáp án

- Dòng năng lượng điện chuyển phiên chiều chạy qua đoạn mạch cất cuộn cảm thuần sẽ trễ trộn đối với năng lượng điện áp nhì đầu mạch một góc 0,5π.

Chọn đáp án B


Câu 5: Đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 50 Ω mắc nối liền với tụ năng lượng điện C = 10-4/π (F). Mắc nhì đầu đoạn mạch này vào mạng năng lượng điện sinch hoạt của việt nam thì độ mạnh hiệu dụng trong mạch có mức giá trị là:

A. 1,97 A. B. 2,78 A.

C. 2 A. D. 50√5 A.

Hiển thị đáp án

- Cường độ chiếc năng lượng điện hiệu dụng trong mạch:

*

Chọn đáp án A


Câu 6: Đặt năng lượng điện áp u = U0cosωt vào nhì đầu cuộn cảm thuần gồm độ trường đoản cú cảm L. Tại thời gian điện áp giữa nhị đầu cuộn cảm gồm độ mập cực đại thì cường độ mẫu điện qua cuộn cảm bằng:

*

Hiển thị đáp án

- Với đoạn mạch chỉ chứa L thì điện áp hiệu dụng hai đầu vuông trộn cùng với mẫu năng lượng điện

→ Khi u cực đại thì i = 0.

Chọn giải đáp B


Câu 7: Đặt điện áp u = 200√2 cos(100πt)(V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ cất điện trsinh sống thuần R = 100Ω thì cường độ loại điện hiệu dụng của mạch là:

*

Hiển thị đáp án

- Cường độ mẫu điện hiệu dụng trong mạch:

*

Chọn đáp án C


Câu 8: Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều vào nhị đầu đoạn mạch chỉ bao gồm điện trlàm việc thuần R = 10 Ω thì trong mạch lộ diện dòng năng lượng điện xoay chiều. Biết sức nóng lượng lan ra vào 30 phút là 900 kJ. Cường độ dòng năng lượng điện cực to vào mạch là:

*

Hiển thị đáp án

- Nhiệt lượng tỏa ra bên trên điện trở:

*

Chọn câu trả lời A


Câu 9: Đặt năng lượng điện áp u = U0 cos(100πt + π/3)(V) vào nhì đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/2π H . Ở thời gian điện áp thân nhì đầu cuộn ảm là 100√2 V thì độ mạnh mẫu năng lượng điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của độ mạnh mẫu điện qua cuộn cảm này là:

*
*

Hiển thị đáp án

- Cảm chống của cuộn dây:

*

→ Đoạn mạch chỉ đựng cuộn dây thì điện áp luôn luôn sớm trộn đối với chiếc điện một góc π/2 . Ta có:

*

Chọn đáp án C


Câu 10: Đặt vào nhị đầu đoạn mạch chỉ gồm cuộn cảm thuần một năng lượng điện áp xoay chiều tất cả biểu thức u = U0cos(ωt - π/6)(V) thì độ mạnh cái điện trong mạch là i = I0cos(ωt + φ)A. Giá trị của φ là:

*

Hiển thị đáp án

Câu 11: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ bao gồm tụ điện thì điện áp sinh hoạt nhị đầu mạch:

A. sớm pha 0,5π so với độ mạnh chiếc điện.

B. mau chóng pha 0,25π so với cường độ cái năng lượng điện.

C. trễ pha 0,5π so với cường độ cái điện.

D. cùng pha cùng với độ mạnh dòng điện.

Hiển thị đáp án

- Trong mạch năng lượng điện chỉ cất tụ điện thì điện áp trễ trộn đối với độ mạnh dòng năng lượng điện trong mạch.

Chọn đáp án C


Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(ωt)V vào hai đầu một điện trở thuần R = 100 Ω thì cường độ cái điện cực đại qua điện trsinh sống có giá trị 2 A. Giá trị của U bằng:

*

Hiển thị đáp án

Câu 13: Trên đoạn mạch luân phiên chiều tần số 50 Hz chỉ có năng lượng điện trnghỉ ngơi thuần:

A. pha của độ mạnh mẫu năng lượng điện bằng 0.

B. độ mạnh cái năng lượng điện trong những giây bao gồm 200 lần đạt độ lớn bởi một ít cực hiếm cực lớn.

C. cường độ mẫu điện ngay thức thì không tỉ trọng với điện áp liền.

D. cường độ dòng năng lượng điện hiệu dụng có giá trị bởi một phần cường độ loại năng lượng điện cực đại.

Hiển thị đáp án

- Ta có:

*

- Suy ra trong một chu kỳ bao gồm 4 thời gian i thỏa mãn trải nghiệm. Vậy trong 1s (50 chu kỳ) gồm 200 lần i đạt độ Khủng bởi một ít giá trị cực lớn.

Chọn lời giải B


Câu 14: Cho mẫu điện chuyển phiên chiều bao gồm độ mạnh tức thời là i = 40sin(100πt + π/6) (mA) qua điện trlàm việc R = 50 Hz. Nhiệt lượng tỏa ra trên R vào 2 s đầu là:

A. 80 J B. 0,08 J.

C. 0,8 J D. 0,16 J

Hiển thị đáp án

Câu 15: Tác dụng cản trở loại điện của cuộn cảm đối với chiếc năng lượng điện luân phiên chiều đúng cùng với trường hòa hợp nào nêu bên dưới đây?

A. Đối với chiếc điện gồm tần số càng mập thì tác dụng ngăn cản càng mập.

B. Đối với dòng năng lượng điện tất cả tần số càng to thì tính năng cản trở càng nhỏ.

C. Cuộn cảm có độ tự cảm càng nhỏ dại thì tính năng ngăn trở càng bự.

D. Tác dụng cản trở cái năng lượng điện không phụ thuộc vào vào tần số của chiếc năng lượng điện.

Hiển thị đáp án

- Cuộn cảm thuần mang đến chiếc điện xoay chiều đi qua nhưng lại cản ngăn dòng luân phiên chiều, đại lượng đặc trưng mang lại nấc ngăn cản của cuộn dây với dòng luân phiên chiều Gọi là cảm kháng:

ZL = ω.L = L.2πf (Ω). (ZL tỉ lệ thành phần thuận cùng với f )

- ZL chỉ dựa vào vào cấu tạo cuộn dây và tần số chiếc luân chuyển chiều, chiếc năng lượng điện có tần số càng bự càng bị cuộn dây cản trở những và ngược chở lại.

Chọn đáp án C


Câu 16: Một khung dây quay đều quanh trục đối xức nằm trong khía cạnh phẳng form, trong một từ trường đều phải sở hữu cảm ứng từ vuông góc với trục quay, vận tốc tảo của size dây là 600 vòng/phút ít. Từ thông cực lớn gửi qua form là 2/π (Wb). Suất điện cồn hiệu dụng trong khung là:


- Tốc độ quay của khung dây là 600 vòng/phút ít suy ra: f = 600/60 = 10Hz

- Suất điện cồn hiệu dụng trong form là:

*

Chọn câu trả lời B


Câu 17: Chọn phát biểu sai? Dòng năng lượng điện xoay chiều có biểu thức: i = 2cos100πt (A) thì có:

A. độ mạnh cực đại là 2A.

B. chu kì là 0,02 s.

C. tần số 50 Hz.

D. độ mạnh hiệu dụng là 2A√2.

Hiển thị đáp án

Câu 18: Đặt năng lượng điện áp:

*
vào hai đầu đoạn mạch điện.

- Tại thời khắc t, năng lượng điện áp có mức giá trị 100√2 V cùng vẫn giảm. Tại thời điểm t+ t/300 (s) , năng lượng điện áp này có quý hiếm bằng:

A. 200 V. B. -100 V.

C. 100√3 V. D. -100√2V.

Hiển thị đáp án

- Ta có khoảng thời hạn Δt tương xứng với:

*

- Tại thời điểm t năng lượng điện áp có giá trị u = U0/2 với đã giảm.

*

→ Từ hình mẫu vẽ ta có:

*

Chọn giải đáp D


Câu 19: Một thiết bị năng lượng điện xoay chiều có những thông số kỹ thuật được ghi trên sản phẩm là 220V–5A, vậy:

A. điện áp cực to của lắp thêm là 220V.

B. điện áp ngay tức thì cực to của đồ vật là 220V.

C. điện áp hiệu dụng của vật dụng là 220V.

D. năng lượng điện áp ngay lập tức của thứ là 220V.

Hiển thị đáp án

Câu 20: Tại thời điểm t = 0,5 s độ mạnh mẫu điên luân chuyển chiều chạy qua mạch bằng 4A, đó là:

A. Cường độ hiệu dụng .

B. Cường độ cực đại.

C. Cường độ trung bình.

D. Cường độ ngay lập tức.

Hiển thị đáp án

Câu 21: Cho điện áp nhì đầu đọan mạch là:

*

với độ mạnh mẫu điện qua mạch là:

*

- Công suất tiêu trúc của đoạn mạch là:

A. Phường = 120W. B. P=100W.

C. Phường = 180W. D. P=50W.

Hiển thị đáp án

Câu 22: Một bóng đèn neon được mắc vào nguồn luân chuyển chiều tất cả năng lượng điện áp u = 220√2 cos(100πt)V. Đèn chỉ chiếu sáng Khi năng lượng điện áp đặt vào đèn vượt vượt quý hiếm 100 V. Trong 1 giây đèn này chiếu sáng từng nào lần?

A. 50. B. 120.

C. 60. D. 100.

Hiển thị đáp án

*

- Chu kì của cái điện:

*

- Trong từng chu kì có gấp đôi đèn bật ánh sáng → trong khoảng thời gian tất cả 100 lần đèn bật ánh sáng.

Chọn đáp án D


Câu 23: Một cái điện luân phiên chiều bao gồm cường độ:

*

- Chọn phát biểu sai?

A. Cường độ hiệu dụng bằng 2 A.

B. Chu kỳ dòng năng lượng điện là 0,02 s.

C. Tần số là 100π Hz.

Xem thêm: Bài Văn Khấn Cúng Bà Chúa Xứ Trên Núi Sam Ở Châu Đốc Ở Núi Sam Cập Nhật Mới Nhất

D. Pha ban sơ của loại năng lượng điện là π/6.

Hiển thị đáp án

Câu 24: Điện áp ở hai đầu một quãng mạch tất cả biểu thức là:

*
(t tính bằng s).

- Giá trị của u sinh sống thời gian t = 5 ms là:

A. -2đôi mươi V B. 110√2 V

C. 220 V. D. -110√2 V

Hiển thị đáp án

Câu 25: Một khung dây dẫn hình chữ nhật tất cả 100 vòng, diện tích mỗi vòng 50 cm2, cù rất nhiều xung quanh trục đối xứng của khung với tốc độ góc 1800 vòng/phút vào một từ trường sóng ngắn đều phải sở hữu cảm ứng từ bằng 0,02 T. Trục quay vuông góc cùng với các mặt đường chạm màn hình trường đoản cú. Chọn cội thời gian thời gian veckhổng lồ pháp đường của phương diện phẳng size dây hợp với veckhổng lồ chạm màn hình trường đoản cú B một góc 30°. Biểu thức suất năng lượng điện rượu cồn cảm ứng vào khung là:

*

*

Hiển thị đáp án

- Tần số góc của vận động con quay của khung dây:

*

- Từ thông qua size dây:

*

→ Suất điện hễ chạm màn hình vào thanh:

*

Chọn câu trả lời C


Câu 26: Cho mẫu năng lượng điện luân phiên chiều có tần số 40 Hz chạy sang 1 đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa nhị lần liên tiếp cường độ dòng năng lượng điện này bằng 0 là:

*

Hiển thị đáp án

Câu 27: Cường độ cái năng lượng điện vào một đoạn mạch bao gồm biểu thức:

*

- Tại thời gian t = 1/100 s, cường độ chiếc năng lượng điện trong mạch có mức giá trị :

*

Hiển thị đáp án

Câu 28: Một đèn điện ghi 220V – 50 Hz. Bóng đèn Chịu đựng được điện áp tối đa bằng: