Bài tập tính giá thành sản phẩm có đáp án

-

Bài thói quen giá cả thành phầm sản xuất (2)

Pmùi hương pháp tính giá cả sản phẩm là một trong vụ việc khó. Cần kế tân oán phải điều hành và kiểm soát ngân sách tương tự như tổng đúng theo kết gửi ngân sách thật đúng mực.

Bạn đang xem: Bài tập tính giá thành sản phẩm có đáp án

quý khách hàng đang xem: Bài thói quen Chi phí sản phẩm bao gồm lời giải

Tham mê khảo:

Bài thói quen giá thành sản phẩm sản xuất: Bài 1 (bao gồm lời giải)


*

Bài thói quen giá thành sản phẩm

Kế tân oán thuế GTGT theo phương thức khấu trừ. Giá xuất kho tính theo phương pháp nhập trước xuất trước. Kế toán sản phẩm tồn kho theo cách thức kê knhị tiếp tục. Thuế xuất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp 25%. Tính hình phân phối sale liên quan vào kỳ được kế toán thù ghi nhấn trong số tư liệu sau:

Tài liệu 1 : Số dư thời điểm đầu kỳ của một số trong những tài khoản

– Tài khoản 152 450.000.000 đồng+ Tài khoản 1521 (4.000) kilogam 400.000.000 đồng+ Tài khoản 1522 (1.000) kilogam 50.000.000 đồng– Tài khoản 154 : 75.000.000 đồng+ giá cả nguyên liệu thẳng : 59.700.000 đồng+ Ngân sách chi tiêu vật tư chính : 50.000.000 đồng+ Chi phi vật tư phụ : 9.700.000 đồng+ Chi tiêu cung ứng thông thường : 3.000.000 đồng– Các thông tin tài khoản gồm số dư hòa hợp lý

Tài liệu 2 : Các nhiệm vụ kinh tế tài chính tạo nên vào kỳ:1. Mua một gia tài cố định và thắt chặt thực hiện phần tử cung ứng thành phầm, có giá thiết lập ghi trên hoá 1-1 290.000.000 đồng, mướn GTGT 10%, chưa thanh hao tân oán mang lại không giống mặt hàng.

Biết rằng gia sản thắt chặt và cố định này có tỉ trọng khấu hao là 20%. Ngân sách vận chuyển lắp ráp, chạy test được kế toán thù ghi nhận như sau :

– Xuất 10 kg vật liệu thiết yếu nhằm cung ứng thử

– Xuất kho đôi mươi kg vật liệu prúc nhằm cung cấp thử

– Các chi phí tạo nên liên quan mang lại gia tài cố định và thắt chặt này được tkhô giòn toán thù bởi tiền trợ thì ứng là 5.000.000 đồng.

– Các chi phí hình thức sở hữu không tính không tkhô nóng toán là 3.000.000 đồng.

2. Nhập kho 1000 kilogam vật tư chính

Giá cài chưa thuế 100.000 đồng/kilogam, thuế GTGT 10%, chưa trả mang lại tiền người cung cấp. Chi tiêu di chuyển bốc tháo dỡ trả hộ cho những người chào bán bằng tiền mặt là 2 nghìn.000 đồng, thuế GTGT 5%

3. Mua đôi mươi kilogam vật tư phụ

Giá thiết lập chưa thuế 000 đồng/kilogam, thuế GTGT 10%, trả bởi tiền khía cạnh, chuyển vào chế tạo thành phầm.

Xem thêm: (Kim Hoàn) Là Gì? 1 Chỉ Vàng Bằng Bao Nhiêu Gam Ounce Vàng Là Gì

4. Xuất kho 4000 kg vật tư chính với 200 kg vật liệu phú chế tạo thành phầm.5. Mua nhiên liệu đưa vào chạy thiết bị chế tạo sản phẩm6. Tiền lương đề xuất trả cho công nhân

Nhân công thẳng thêm vào sản phẩm là 120.000.000 đồng, thành phần phục vụ cung ứng là 10.000.000 đồng, với thành phần làm chủ phân xưởng cấp dưỡng là 30.000.000 đồng.

7. Trích bảo hiểm

Bảo hiểm buôn bản hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thất nghiệp, cùng kinh phí công đoàn theo Xác Suất quy đị Giả sử đơn vị trích 16% BHXH, 3% BHYT. 1% BHTN, 2% KPCĐ tính vào ngân sách và trừ vào lương của fan lao đụng là 6% BHXH, 1.5% BHYT, 1% BHTN.

8. Hợp đồng chi phí sửa chữa thay thế nhỏ tuổi thuê xung quanh phạt sinh

Tại phân xưởng tkhô cứng tân oán bởi tiền phương diện là một trong những.600.000 đồng, thuế GTGT 10%.

9. Mức trích khấu hao tài sản cụ định

Kỳ trước của dòng sản phẩm móc vật dụng cần sử dụng mang đến sản xuất 18.800.000 đồng, những gia sản thắt chặt và cố định không giống phục vụ mang đến phân xưởng cấp dưỡng là 3.000.000 đồng.

10. Phân xưởng cung ứng thành phầm báo hỏng11. Tiền năng lượng điện nước

Phải trả mang đến nhà cung cấp chưa có thuế GTGT mang lại thành phần sản xuất sản phẩm 12 nghìn.000 đồng, mang đến phần tử thống trị phân xưởng sản xuất là 2.000.000 đồng, thuế GTGT 10%

12. Kết trái thêm vào trong kỳ tại phân xưởng

Nhập kho 10.000 sản phẩm xong xuôi, sản phẩm dsinh sống dang vào cuối kỳ là 2 nghìn sản phẩm, mức độ chấm dứt tà tà 75%. Biết rằng công ty review sản phẩm dở dang vào cuối kỳ theo phương thức ước lượng ngừng tương tự, vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất

Yêu cầu bài tập tính túi tiền sản phẩm:

Định khoản những nhiệm vụ kinh tế phát sinh, tính Ngân sách sản phẩm. Lập bảng tính giá cả thành phầm.

GIẢI BÀI TẬP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM:

Mua tài sản cụ định:

1a) Nợ 241: 290.000.000

Nợ 133: 290.000.000

Có 331: 319.000.000

giá cả gây ra :

1b) Nợ 241: 10.000.000

Có 1521: 1.000.000

Có 1522: 1.000.000

Có 141: 5.000.000

Có 331: 3.000.000

Ghi nhận ngulặng giá chỉ tài sản nắm định:

1c) Nợ 241: 10.000.000

Có 1521: 1.000.000

Có 1522: 1.000.000

Có 141: 5.000.000

Có 331: 3.000.000

Ghi dấn ngulặng giá bán gia sản ráng định:

1c) Nợ 211: 300.000.000

Có 241: 300.000.000

Nhập kho nguyên vật liệu chính:

2a) Nợ 1521: 100.000.000

Nợ 133: 10.000.000

Có 331: 110.000.000

Chi tiêu phát sinh:

2b) Nợ 331: 2.100.000

Có 111: 2.100.000

Mua vật tư phụ:

3) Nợ 621: 1.000.000

Nợ 133: 100.000

Có 111: 1.100.000

Xuất kho ngulặng đồ vật liệu:

4) Nợ 621: 410.000.000

Có 1521: 400.000.000

Có 1522: 10.000.000

Mua nguyên nhiên liệu cháy máy:

5) Nợ 627: 6.500.000

Nợ 133: 650.000

Tiền lương đề xuất trả:

Có 331: 7.150.000

6) Nợ 622: 120.000.000

Nợ 627: 40.000.000

Có 334: 160.000.000

Các khoản trích theo lương đề nghị trả:

7) Nợ 622: 26.400.000

Nợ 627: 40.000.000

Nợ 334: 13.600.000

Có 338: 48.800.000

túi tiền phạt sinh:

8) Nợ 627: 1.600.000

NỢ 133: 160.000

Có 111: 1.760.000

Mức khấu hao gia tài cố định tăng trong kỳ:
Mức khấu hao=300.000.000 * 20%=5.000.000 đồng
12
Mức khấu hao tài sản cố định và thắt chặt pnhị trích kỳ này:

Mức khấu hao = 21.800.000 + 5.000.000 = 26.800.000 đồng

Trích khấu hao gia sản cầm định:

9) Nợ 627: 26.800.000

Có 214: 26.800.000

Xuất lý lẽ dụng cụ:

10) Nợ 627: 500.000

Nợ 111: 500.000

Có 142: 1.000.000

Tiền năng lượng điện, nước chưa thanh khô toán:

11) Nợ 627: 14.000.000

Nợ 133: 14.000.000

Có 331: 15.400.000

Kết chuyển chi phí thêm vào để tính Ngân sách chi tiêu sản phẩm:

12) Nợ 154: 655.600.000

Có 621: 411.000.000

Có 622: 146.000.000

Có 627: 98.200.000

giá thành nguyên vật liệu thiết yếu dsinh hoạt dang cuối kỳ:
CPNVLCDDCK=50.000.000 + 400.000.000X2.000=75.000.000 đồng
10.000 + 2.000
Ngân sách chi tiêu vật liệu phú dsinh sống dang cuối kỳ:
CPVLPDDCK=9.700.000 + 11.000.000X1.500=2.700.000 đồng
10.000 + 2 ngàn * 75%
giá thành nguyên vật liệu trực tiếp:

CPNVLTTDDCK = 75.000.000 + 2.700.000 = 77.700.000 đồng

Ngân sách nhân lực thẳng dsinh hoạt dang cuối kỳ:
CPNCTTDDCK=12.300.000 + 146.400.000X1.500=20.700.000 đồng
10.000 + 2 ngàn * 75%
giá thành phân phối thông thường dsinh hoạt dang cuối kỳ:
CPSPDDCK=3.000.000 + 98.200.000X1.500=13.200.000 đồng
10.000 + 2 ngàn * 75%
Ngân sách chế tao dngơi nghỉ dang cuối kỳ:

Chi tiêu CBDDCK = đôi mươi.700.000 + 13.200.000 = 33.900.000

Ngân sách thêm vào dngơi nghỉ dang cuối kỳ:

CPSXDDCK = 77.700.000 + 33.900.000 = 111.600.000

Tổng túi tiền nhập kho:

Z = 75.000.000 + 655.600.000 – 111.600.000 = 619.000.000

Giá thanh khô đơn vị nhập kho:
Zsolo vị=619.000.000=61.900 đồng/sản phẩm
10.000
Nhập kho thành phẩm:

13 Nợ 155 619.000.000Có 154 619.000.000

Lập phiếu tính Ngân sách sản phẩm:
Chỉ tiêuCPNVLTTCPNCTTCPSXCTổng cộng
DDĐK59.700.00012.300.0003.000.00075.000.000
PSTK411.000.000146.400.00098.200.000655.600.000
DDCK77.700.00020.700.00013.200.000111.600.000
Tổng giá thành393.000.000138.000.00088.000.000619.000.000
Giá thành đối kháng vị39.30013.8008.80061.900