Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tư liệu. Xem cùng cài tức thì bạn dạng rất đầy đủ của tư liệu trên trên đây (102.66 KB, 4 trang )

Đang xem: Cách tính sin cos sử dụng máy tính

Tuần: 5Tiết: 9 Ngày dạy:TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220) I/. Mục tiêu cần đạt:• Hiểu được tính năng của dòng sản phẩm tính .• Sử dụng thạo máy tính FX-500 để kiếm tìm TSLG và góc II/.Phương thơm nhân thể dạy học tập :Máy tính FX-500 , FX-570 giỏi FX-220III/Phương pháp dạy dỗ học:Đặt vụ việc giải quyết vấn đềIV/.Tiến trình chuyển động bên trên lớp:1) Ổn đònh:2)Kiểm tra bài xích cũ: Cho nhì góc phú nhau α với β.Nêu những phương pháp vẽ một tam giác vuông ABC tất cả Bˆ=α và Cˆ=β.Nêu các hệ thức thân những tỉ số lượng giác của α và β.3) Giảng bài xích mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG- Nêu giải pháp setup chính sách nhằm tính toán tỉ con số giác – Dùng vật dụng nhằm tính: a) sin 37°53’ b) cos 81°30’ c) tg 43°21’ d) cotg 56°44’ HĐ2: Hướng dẫn thao tác thứ nhằm – 1 HS lên bảng trả bài→ Cả lớp quan sát và theo dõi với dấn xét – học viên lắng nghe cùng triển khai theo thử dùng của Gv – Cả lớp cùng làm cho → 2 HS đứng tại khu vực trình diễn phương pháp bnóng phím với nêu công dụng → Cả lớp thừa nhận xét a) Tìm tỉ con số giác của một góc nhọn mang lại trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a) Tính sin 37°53’ Ấn :3 7 5 3 =Sin ' '' ' '' → kết quả 0,614055638Vậy sin 37°53’≈ 0,6141b) Tính cos 81°30’ Ấn :8 1 3 0 =cos ' '' ' '' → kết quả 0,147809411Vậy cos 81°30’ ≈ 0,1438c) tg 43°21’ Ấn :4 3 2 1 =tg ' '' ' '' → kết quả 0,9440013Vậy tg 43°21’≈ 0,9440d) cotg 56°44’ cotg 56°44’=tg43016’Ấn :4 3 1 6 =tg ' '' ' '' → kết quả 0,94125452Vậy cotg 56°44’ ≈ 0,9412

IV) Tìm số đo của góc nhọn lúc biết tỉ con số giác của góc đó:tra cứu số đo góc nhọn khi biết trước tỉ số lượng giác  Gv nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ) lí giải học viên ấn phím  Crúc ý: Phím SHIFTkết phù hợp với các phím 1 1 1sin , cos , tan− − − để tìm số đo góc α lúc biết sin α, cos α, tg α→ để tìm số đo góc lúc biết cosin và tang các em tiến hành tương tự nlỗi ví dụ bên trên  Gv nêu ví dụ 4 b,c để học viên thực hiện – Trường hòa hợp nhằm tìm kiếm số đo góc nhọn x lúc biết tỉ số cotang x ta nên đưa thành bài bác toán: tìm kiếm góc nhọn x lúc biết tg x Khi đótg x được tính là:tg x =  Gv nêu ví dụ 5: (treo bảng phu ) hướng dẫn học viên ấn phím để tìm→ cả lớp dìm xét – HS đàm đạo theo 8 team → đại diện thay mặt mỗi team trình bày một câu → cả lớp dìm xét * CASIO fx-500MS : Ấn :10 2 8 3 6SHIFT sin .− SHIFT'''←=°→ kết quả x ≈ 16°28’30,66’’b) cos x = 0,4444 x ≈ 63°36’54’’c) tg x = 1,1111 x ≈ 48°0’45’’2) lấy ví dụ như 5: Tìm góc nhọn x (làm tròn cho phút) biết: cotg x = 2,322Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT rã SHIFT−←

– Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn mang lại phút: x ≈ 20°30’* CASIO fx-500MS : Ấn : 1 12 3 3 2SHIFT rã . x− −SHIFT'''←=°- Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn đến phút: x ≈ 20°30’ CASINO FX -2201) ví dụ như 4: Tìm góc nhọn x biết:a) sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6.


Bạn đang xem: Cách bấm máy tính sin cos tan


Xem thêm: Khách Sạn Ở Đồ Sơn Gần Biển Tốt Nhất, Khach San Khu Vuc Bai Bien Do Son

SHIFT sin− SHIFT ←- Màn hình hiện: 16°28’30,66’’- Làm tròn mang lại phút: x ≈ 16°29’- Làm tròn đến độ: x ≈ 16°VI) Áp dụng:1) Tìm góc nhọn x (làm cho tròn mang đến phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2.843 Giải: a) x ≈ 47°14’ b) x ≈ 49°49’ Làm bài xích tập 2  Làm bài tập 3 – Gv từng trải học sinh nêu biện pháp nhập phím và kết quả c) x ≈ 77°56’ d) x ≈ 19°23’ 2) Có góc x như thế nào mà: a) sin x = 1,0100 b) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Giải: a) Không (bởi vì sin x ≤ 1) b) Không (vị cos x ≤ 1) c) x ≈ 45°17’6’’3) Dùng thứ để tính:A = A = 1,8914 4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5) Hướng dẫn học hành sinh hoạt nhà: BT đôi mươi trang 84.IV/.Rút ghê nghiệm: