Cách khoanh tròn đáp án trong word

-

Để tạo ra sự một bài tập trắc nghiệm trên Word, Excel hoặc PowerPoint thì giải pháp đơn giản độc nhất là tạo nên 4 giải đáp, A, B, C, D hoặc là 1 trong, 2, 3, 4. Và tất yếu là bảo phủ các lời giải này là một trong những vòng tròn, nó cũng như bài xích trắc nghiệm cơ mà thầy cô phạt cho bạn làm cho mỗi ngày ấy