Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hiện giờ tuổi anh cấp rưỡi tuổi em. Cách đây 6 năm, tuổi anh gấp 2lần tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi


*

Trong thời điểm này tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Cách phía trên 6 năm, tuổi anh vội 2 lần tuổi em. Hỏi bây chừ anh từng nào tuổi ?


*

Lúc bấy giờ anh gấp rưỡi tuổi em nghĩa là tuổi anh bằng 3/2 tuổi em và bởi 3/1 hiệu số tuổi anh cùng tuổi em.

Bạn đang xem:

Cách phía trên 6 năm tuổi anh gấp đôi tuổi em tốt bằng 2/1 tuổi em và bởi 2/1 hiệu tuổi anh và tuổi em.

Tỉ số tuổi anh hiện thời và tuổi anh từ thời điểm cách đây 6 năm là: 2/1 : 3/1 = 2/3

Ta có sơ đồ:

Tuổi anh hiện tại nay: !______!______!______!

Tuổi anh cách đó 6 năm: !______!______!(hiệu 6 năm)

Tuổi anh hiện thời là: 6 : (3-2) x 3 = 18 tuổi

ĐS: 18 tuổi


bây giờ tuổi anh vội vàng rưỡi tuổi em từ thời điểm cách đó 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi


tuoi anh = 3/2 tuôi em

anh : |----|----|--6n--|

em: |----|--6n--|

từng phần tương ứng cùng với 6 năm

tuổi anh la

6 x 3 = 18 tuổi


bây giờ tuổi anh gấp rưỡi tuổi em cách đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em hỏi hiện thời anh bao nhiêu tuổi


Lúc này anh cấp rưỡi tuổi em tức là tuổi anh bởi 3/2 tuổi em với bởi 3/1 hiệu số tuổi anh với tuổi em.

Cách trên đây 6 năm tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em tốt bằng 2/1 tuổi em và bởi 2/1 hiệu tuổi anh và tuổi em.

Tỉ số tuổi anh bây chừ cùng tuổi anh cách đây 6 năm là: 2/1 : 3/1 = 2/3

Ta bao gồm sơ đồ:

Tuổi anh hiện nay: !______!______!______!

Tuổi anh từ thời điểm cách đây 6 năm: !______!______!(hiệu 6 năm)

Tuổi anh hiện giờ là: 6 : (3-2) x 3 = 18 tuổi

ĐS: 18 tuổi


Lúc bấy giờ tuổi anh vội rưỡi tuổi em . Cách trên đây 6 năm tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi bây giờ anh từng nào tuổi?


Gấp rưỡi có nghĩa là vội vàng 3/2

Vậy bây chừ tuổi anh bởi 3/2 tuổi em

Suy ra,hiệu giữatuổi anh và tuổi em bây giờ là:

3/2-1=1/2(tuổi em)

6 năm trước, tuổi anh cấp gấp đôi tuổi em.

Suy ra,hiệu giữatuổi anh cùng tuổi em6 năm ngoái là:

2-1=1(lần tuổi em)

Vì hiệu số tuổi ko thay đổi theo thời hạn và1/2tuổi em bây chừ = 1 lần tuổi em từ thời điểm cách đây 6 năm

Haytuổi em hiện tại nay=2 lầntuổi em từ thời điểm cách đó 6 năm.

- Màtuổi em bây chừ hơntuổi emcách đây 6 năm là6 tuổi

Ta bao gồm sơ đồ:

Em hiện giờ I-----I-----I

Emtừ thời điểm cách đây 6 nămI-----I 6 tuổi

Em hiện giờ :

6:92-1)x2=12(tuổi)

Anh hiện thời :

12x3/2=18(tuổi)


Đúng 0
Bình luận (0)

em la 12, anh la 18


Đúng 0
Bình luận (0)

Lúc này tuổi anh vội vàng rưỡi tuổi em . Cách trên đây 6 năm tuổi anh vội vàng gấp đôi tuổi em. Hỏi hiện thời anh từng nào tuổi?


Lớp 5 Tân oán
2
0
Gửi Hủy

tic nha

ai hội đàm **** không ta??????????


Đúng 0

Bình luận (0)

30 năm nữa nhé

tichồng tớ nhé nha các bạn , tớ đầu tiên nhaPsi Dieu Linh


Đúng 0
Bình luận (0)

Hiện giờ tuổi anh vội rưỡituổi em . Cách phía trên 6 năm , tuổi anh vội vàng 2 lần tuổi em . Hỏi bây chừ anh từng nào tuổi ?


Lớp 5 Tân oán
4
0
Gửi Hủy

Lúc này anh vội vàng rưỡi tuổi em nghĩa là tuổi anh bởi 3/2 tuổi em với bởi 3/1 hiệu số tuổi anh cùng tuổi em.

Cách phía trên 6 năm tuổi anh gấp rất nhiều lần tuổi em xuất xắc bằng 2/1 tuổi em và bằng 2/1 hiệu tuổi anh và tuổi em.

Tỉ số tuổi anh hiện nay và tuổi anh từ thời điểm cách đây 6 năm là: 2/1 : 3/1 = 2/3

Ta gồm sơ đồ:

Tuổi anh hiện nay nay: !______!______!______!

Tuổi anh từ thời điểm cách đây 6 năm: !______!______!(hiệu 6 năm)

Tuổi anh hiện thời là: 6 : (3-2) x 3 = 18 tuổi

ĐS: 18 tuổi


Đúng 0

Bình luận (0)

Hiện naytỉ sốgiữa tuổi anh cùng hiệu số tuổi 2 bạn bè là:

3/3-2=3

Cách trên đây 6 năm, tỉ số giữa tuổi anh và hiệu số tuổi 2 bạn bè là:

2/2-1=2

Vì hiệu số tuổi ko chuyển đổi theo thời hạn buộc phải 6 năm thiết yếu là:

3-2=1(lần hiệusố tuổi)

Hiệu số tuổi 2 đồng đội là:

6.1=6(tuổi)

Số tuổi hiên nay của anh ấy là:

6:(3-2).3=18(tuổi)

Vậy hiên ni anh 18 tuổi.


Đúng 0
Bình luận (0)

Call tuổi em bây chừ là a. Theođầu bài ta cầm tắt như sau:

Hiện nayCáchphía trên 6 năm
Tuổi emaa - 6
Tuổi anha * 1,5( a - 6 ) * 2

Từ bảng trên, suy raa * 1,5 - 6 = ( a - 6 ) * 2=> a * 1,5 - 6 = a * 2 - 12=>a * 1,5 = a * 2 - ( 12 - 6 )=> a * 2 - a * 1,5 = 6=> a * 0,5 = 6=> a = 12Tuổi anh bây giờ là: 12 * 1,5 = 18 ( tuổi )


Đúng 0

Bình luận (0)

Hiện nay tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Cách trên đây 6 năm tuổi anh cấp gấp đôi tuổi em. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi?


Lớp 5 Toán thù
0
0
Gửi Hủy

Lúc bấy giờ tuổi anh gấp rưỡi tuổi của em. Cách trên đây 6 năm tuổi anh vội gấp đôi tuổi của em. Hỏi bây chừ tuổi anh bao nhiêu tuổi?


Lớp 5 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

ĐS:18


Đúng 0

Bình luận (0)

ngày nay tuổi anh vội rưỡi tuổi em. cách đây 6 năm tuổi anh cấp 2 lần tuổi em. hỏi bây giờ anh từng nào tuổi


Lớp 5 Toán Luyện tập tầm thường
3
1
Gửi Hủy

Lúc này anh vội rưỡi tuổi em là 3/2 tuổi em và bởi 3/1 hiệu số tuổi anh cùng tuổi em.

Xem thêm: 15+ Quán Cà Phê Làm Việc Hà Nội Yên Tĩnh Giúp Bạn Tập Trung, Top 8 Quán Cafe Làm Việc Hà Nội Cho Dân Văn Phòng

Cánh trên đây 6 năm tuổi anh gấp hai tuổi em tốt bằng 2/1 tuổi em hoặc bởi 2/1 hiệu số tuổi anh với tuổi em.

Tỉ số bây giờ tuổi anh cùng tuổi anh từ thời điểm cách đây 6 năm:

2/1 : 3/1 = 2/3

Ta gồm sơ vật :

Tuổi anh hiện nay nay: !_____!_____!_____!

Tuổi anh cách đó 6 năm: !_____!_____! (hiệu 6 năm)

Tuổi anh bây giờ là :

6 : (3-2) x 3 =18 (tuổi)

Đáp số: 18 tuổi


Đúng 1

Bình luận (0)

Lời giải:

Giả sử hiện nay em $a$ tuổi thì bây chừ anh $a imes 1,5$ tuổi (bởi tuổi anh vội vàng rưỡi tuổi em)

Cách phía trên 6 năm thì:

Em: $a-6$ tuổi

Anh: $a imes 1,5-6$ tuổi

Theo bài ra ta có:

$a imes 1,5-6=2 imes (a-6)$

$a imes 1,5-6=2 imes a-12$

$a imes 1,5=2 imes a-12+6$

$a imes 1,5=2 imes a-6$

$6=2 imes a-a imes 1,5$

$6=a imes (2-1,5)$

$6=a imes 0,5$

$a=6:0,5=12$

Tuổi của anh ý bây chừ là: $a imes 1,5=12 imes 1,5=18$ (tuổi)


Đúng 0
Bình luận (1)

Giả sử hiện nay ema" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">aatuổi thì hiện thời anha×1,5" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">a×1,5a×1,5tuổi (do tuổi anh vội vàng rưỡi tuổi em)

Cách phía trên 6 năm thì:

Em:a−6" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">a−6a−6tuổi

Anh:a×1,5−6" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">a×1,5−6a×1,5−6tuổi

Tuổi của anh ý hiện nay là:a×1,5=12×1,5=18" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">a×1,5=12×1,5=18a×1,5=12×1,5=18(tuổi)


Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


olm.vn hoặc hdtho
ipes.vn