300++ hình hình họa hoa hồng xuất xắc rất đẹp không nên làm lơ - ảnh hoả hồng Valentine 14/2, hình họa huê hồng 8/3, ảnh hoả hồng 20/10User Rating: 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ý nghĩa của hoa hồng

Có không hề ít loại hoa hồng với những sắc color, hình dáng khác nhau cùng từng Color hoa hồng lại mang lại một ý nghĩa diễn đạt, một thông điệp khác biệt.