Bạn đang xem bản rút ít gọn của tư liệu. Xem với thiết lập tức thì bản đầy đủ của tư liệu trên phía trên (70.19 KB, 2 trang )


COMPANY….

Bạn đang xem: Mẫu biên bản cuộc họp bằng tiếng anh

---No: ……… ..

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence - Freedom - Happiness

---………, date…...month…..year…...

MEETING MINUTESAbout … ……… .. ……… .. I.Time, address, voting method.

Today, at…(hour)……on (date/month/year)...at the headquarter of company……Address:... The meeting took place with the nội dung ( 3) …

……… .. I. Participants:

1.Mr. ……….. – owns ……. common shares accounted for….% charter capital ofthe company.

2.Mrs. ……….. – owns ……. common shares accounted for…...% charter capitalof the company.

3.………. Pte., Ltd– owns …….. common shares accounted for ...% charter capitalof the company – Representative is Mr. ………..

Xem thêm: Bấm Lỗ Tai Nên Kiêng Ăn Gì ? Bấm Lỗ Tai Nên Ăn Gì Cho Mau Lành?


Chairman of the meeting: Mr. ………Secretary of the meeting: Ms. ……….Absent: 0

Mr ………….. declares the number of shareholders representing 100% the totalshares with voting rights, have eligible for organizing Meeting of Shareholders.II. Meeting content: (7)

………………III. Voting :

- Total number of votes: …………. Promissory note

- Number of votes for approval: ……… votes, accounts ……%

- Number of votes for disapproval: ……… ... votes, accounting for ……%IV. Conclusion of the meeting :

………………The meeting ended at … .. hour … .. day…. month … .. year ……, the meeting content was approved by the attending members và signed the minutes.


(2)

)SECRETARY

(Sign, write full name)


Tài liệu liên quan


*
Tap lam van Tuan14: Lam bien ban cuoc hop 10 8 5
*
Tài liệu Tập làm cho văn-LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌPhường docx 3 5 8
*
Tài liệu Tập có tác dụng văn - LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌPhường pptx 4 3 4
*
RESUME - Tổng đúng theo những mẫu viết solo xin bài toán bằng Tiếng Anh - SampleResume 52 8 0
*
RESUME - Tổng hòa hợp những mẫu mã viết đơn xin việc bằng Tiếng Anh - SampleResume 52 4 0
*
TẬP. LÀM VĂN LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP.. ppt 5 2 3
*
TẬPhường. LÀM VĂN LUYỆN TẬPhường LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP.. ppsx 5 2 4
*
TẬP LÀM VĂN LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP docx 5 2 3
*
Giáo án tiếng việt lớp 5 - Tập làm văn: LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌPhường pot 5 3 4
*
Giáo án giờ việt lớp 5 - Tập làm cho văn: LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP ppt 5 2 1
*


Tài liệu các bạn kiếm tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị cài về


(6.5 KB - 2 trang) - chủng loại biên phiên bản cuộc họp bởi tiếng anh
Tải bản không thiếu thốn tức thì
×