Tiếp sau nội dung bài viết mang chủ đề Những trường đoản cú Tiếng Anh ban đầu bởi những chữ cái, ngày lúc này Trường Anh ngữ Wow English vẫn tổng thích hợp lại rất nhiều tự Tiếng Anh bước đầu bằng chữ e – tổng cộng gồm 150 từ, tất nhiên phiên âm với nhiều loại từ của từng trường đoản cú nữa.

Bạn đang xem: Những từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ e


Hãy thuộc Wow English thuộc tìm hiểu ngay lập tức nhé!

Để không biến thành choáng ngợp vì số lượng từ bắt đầu không ít. Wow English đang phân chia 150 trường đoản cú này ra thành các đội bé dại theo số lượng chữ cái tất cả trong từ. Bao gồm: phần đa tự Tiếng Anh bước đầu bằng văn bản e có 13 chữ cái, phần đa trường đoản cú tất cả 12 vần âm, 11 chữ cái… cđọng điều đó mang đến đến đầy đủ từ bước đầu bằng văn bản e gồm 3 chữ cái.

Giờ thì vào bài học tức thì nhé!

*
" width="1024">

Trước hết, bọn họ vẫn bước đầu bởi các trường đoản cú Tiếng anh có chữ e bước đầu có khá nhiều chữ cái độc nhất vô nhị nhé!

Những từ bỏ tiếng Anh ban đầu bằng chữ e có 13 chữ cái

Environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ (a): ở trong về môi trườngEntertainment /en.təˈteɪn.mənt/ (n): giải tríExtraordinary /ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ (a): quái gở, phi thườngEstablishment /ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/ (n): thành lậpEncouragement /ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/ (n): sự khuyến khíchEmbarrassment /ɪmˈbær.əs.mənt/ (n): sự lúng túngElectrostatic /iˌlek.trəʊˈstæt.ɪk/ (a): tĩnh điệnEndocrinology /ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/ (n): y khoa nội tiếtEnlightenment /ɪnˈlaɪ.tən.mənt/ (n): làm rõ ràng, giác ngộExtracellular /ˌek.strəˈsel.jə.lər/ (n): không giống thườngExpeditionary /ˌek.spəˈdɪʃ.ən.ər.i/ (a): viễn chinhExpressionism /ɪkˈspreʃ.ən.ɪ.zəm/ (n): biểu thịEthnocentrism /ˌeθ.nəʊˈsen.trɪ.zəm/: công ty nghĩa dân tộcEquilibristic: cân bằngEquilibration: thăng bằng

Nhữngtừ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng văn bản e tất cả 12 chữ cái

Enthusiastic: tận tâmExploitation /ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/ (n): khai quật, sự lợi dụngEncroachment /ɪnˈkrəʊtʃ.mənt/ (n): sự lấn chiếmExperiential /ɪkˌspɪə.riˈen.ʃəl/ (a): dựa theo khiếp nghiệmEconometrics /iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n): tài chính lượngExcruciating /ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ/ (a): cực khổ, dữ dộiElectrolysis /iˌlekˈtrɒl.ə.sɪs/ (n): điện phân, điện từElectrolytic: điện phânEquivocation /ɪˌkwɪv.əˈkeɪ.ʃən/ (n): ko rõ ràngExterminator /ɪkˈstɜː.mɪ.neɪ.tər/ (n): kẻ ám sátEmotionalism /ɪˈməʊ.ʃən.əl.ɪ.zəm/ (n): cảm độngExpressivity: biểu cảm

Những trường đoản cú giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng văn bản e có 11 chữ cái

*

Environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n): môi trườngEngineering /ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ (n): kỹ thuậtExperienced /ɪkˈspɪə.ri.ənst/ (n): kinh nghiệmEducational /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/ (a): phương thức giáo dụcEffectively /ɪˈfek.tɪv.li/ (adv): hiệu quảExploration /ˌek.spləˈreɪ.ʃən/ (n): sự mày mò, thăm dòExamination /ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/ (n): kiểm traEncouraging /ɪnˈkʌr.ɪdʒin/ (n): khích lệ, khuyến khíchExpectation /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n): sự mong mỏi đợiEndorsement /ɪnˈdɔːs.mənt/ (n): chứng thựcExplanatory /ɪkˈsplæn.ə.tər.i/ (a): giải thíchExponential /ˌek.spəˈnen.ʃəl/ (a): số mũEgalitarian /ɪˌɡæl.ɪˈteə.ri.ən/ (a): bình đẳngEmplacement /ɪmˈpleɪs.mənt/ (n): sự vắt thếEmotionless /ɪˈməʊ.ʃən.ləs/ (a): vô cảmExcrescence /ekˈskres.əns/ (n): sự xuất hiệnExclamatory /eksˈklæm.ə.tər.i/ (a): cảm thán, thán từ

Các tự giờ Anh bước đầu bằng văn bản e gồm 10 chữ cái

Especially /ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv): sệt biệtEverything /ˈev.ri.θɪŋ/ (n): phần đông thứEmployment /ɪmˈplɔɪ.mənt/ (n): khu vực thao tác, công việcEnterprise /ˈen.tə.praɪz/ (n): doanh nghiệpEventually /ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv): cuối cùng, sau cùngExpression /ɪkˈspreʃ.ən/ (n): biểu thị, phương pháp biểu lộExhibition /ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/ (n): buổi triển lãm​​
*
Enrollment: ghi danhExcellence /ˈek.səl.əns/ (n): xuất sắcEnthusiasm /ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/ (n): hăng háiEverywhere /ˈev.ri.weər/ (adv): khắp nơiExcitement /ɪkˈsaɪt/ (n): sự phấn khíchExperiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n): thí nghiệmEngagement /ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/ (n): hôn ước, lễ gắn thêm hôn

Các từ giờ đồng hồ Anh bắt đầu bằng văn bản e tất cả 9 chữ cái

Education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ (n): giáo dụcExecutive sầu /ɪɡˈzek.jə.tɪv/ (n): điều hànhExcellent /ˈek.səl.ənt/ (a): xuất sắcExtensive sầu /ɪkˈsten.sɪv/ (a): sâu rộng, phát âm biết rộngEffective sầu /ɪˈfek.tɪv/ (a): bao gồm hiệu lựcExpertise /ˌek.spɜːˈtiːz/ (n): chuyên mônExpansion (n): sự bành trướngEstablish /ɪˈstæb.lɪʃ/ (v): thành lậpEfficient /ɪˈfɪʃ.ənt/ (n): có hiệu quảEmergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n): trường vừa lòng khẩn cấpExistence /ɪɡˈzɪs.təns/ (n): sự tồn tạiEvolution /ˌiː.vəˈluː.ʃən/ (n): sự phạt triểnEmotional /ɪˈməʊ.ʃən.əl/ (a): đa cảmEconomics /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ (n): tài chính họcEverytoàn thân /ˈev.riˌbɒd.i/: mọi ngườiException /ɪkˈsep.ʃən/ (n): nước ngoài lệExcessive: thừa đángExplosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/ (n): vụ nổExclusion /ɪkˈskluːd/ (v): loại trừ

Các trường đoản cú giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ e tất cả 8 chữ cái

*

Economic /iː.kəˈnɒm.ɪk/ (a): ghê tếExchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (n): trao đổiEvidence /ˈev.ɪ.dəns/ (n): hội chứng cớExercise /ˈek.sə.saɪz/ (n): rèn luyện, thực hànhEarnings /ˈɜː.nɪŋz/ (n): thu nhậpEstimate /ˈes.tɪ.meɪt/ (v): dự tính, lượng giáExposure /ɪkˈspəʊ.ʒər/ (n): sự phơi lan truyền, sự gian xảoEveryday /ˈev.ri.deɪ/ (a): từng ngàyEvaluate /ɪˈvæl.ju.eɪt/ (v): giá trịEnormous /ɪˈnɔː.məs/ (a): to to, khổng lồEngineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/ (n): kỹ sư

Các tự tiếng Anh ban đầu bằng văn bản e bao gồm 7 chữ cái

Example /ɪɡˈzɑːm.pəl/ (n): ví dụEastern /ˈiː.stən/ (a): phía ĐôngExactly /ɪɡˈzækt.li/ (adv): chủ yếu xácExpense /ɪkˈspens/ (n): đưa ra phíExplain /ɪkˈspleɪn/ (v): giải thíchExcited (a): bị kích thíchElement /ˈel.ɪ.mənt/ (n): thành phầnEdition /ɪˈdɪʃ.ən/ (n): sự xuất phiên bản, phiên bảnExhibit /ɪɡˈzɪb.ɪt/ (v): vật triển lẵm, triển lãmEndless /ˈkết thúc.ləs/ (a): mãi mãiEmbassy /ˈem.bə.si/ (n): đại sđọng quán
*
Evident /ˈev.ɪ.dənt/ (a): hiển nhiên

Các tự tiếng Anh ban đầu bằng chữ e có 6 chữ cái

Either /ˈaɪ.ðər/ (adv): hoặcEnough /ɪˈnʌf/: đủEffect /ɪˈfekt/ (n0: ảnh hưởngEnsure /ɪnˈʃɔːr/ (v): đảm bảoEnergy /ˈen.ə.dʒi/ (n): năng lượngExpect /ɪkˈspekt/ (v): đợi đợiEasily /ˈiː.zəl.i/ (adv): dễ dàng dàngExcept /ɪkˈsept/: ngoại trừEnable /ɪˈneɪ.bəl/ (v): kích hoạtEstate /ɪˈsteɪt/ (n): rượu cồn sảnEntire /ɪnˈtaɪər/ (a): toàn bộEffort /ˈef.ət/ (n): núm gắngEquity /ˈek.wɪ.ti/ (n): công bằngEngine /ˈen.dʒɪn/ (n): rượu cồn cơExtent /ɪkˈstent/ (n): nút độ

Các từ bỏ tiếng Anh ban đầu bằng chữ e tất cả 5 chữ cái

Every /ˈev.ri/: mỗiEarly /ˈɜː.li/ (a, adv): sớmEight /eɪt/: số támEnjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ (v): say đắm thúEvent /ɪˈvent/ (n): sự kiệnEarth /ɜːθ/ (n): trái đấtEagle /ˈiː.ɡəl/ (n): đại bàng
*

Các từ bỏ tiếng Anh ban đầu bằng chữ e tất cả 4 chữ cái

Each /iːtʃ/: mỗiEasy /ˈiː.zi/ (a): dễ dàngExit /ˈek.sɪt/ (n): lối thoátExam /ɪɡˈzæm/ (n): ví dụ

Các từ giờ đồng hồ Anh ban đầu bằng chữ e tất cả 3 chữ cái

End /end/ (n): kết thúcEat /iːt/ (v): nạp năng lượng uống

Vừa rồi, các bạn đã cùng Wow English đi tổng vừa lòng lại toàn bộ Những từ bỏ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e – có 150 từ, bao gồm kèm theo cả phiên âm và nhiều loại từ bỏ.

Xem thêm: Đàn Ông Hôn Vùng Kín Phụ Nữ : Đàn Ông Hôn Nơi Ấy Của Phụ Nữ, Tại Sao Đàn Ông Thích Hôn Vùng Kín Phụ Nữ

Wow English mong muốn rằng nội dung bài viết đã hỗ trợ các bạn ôn tập lại hầu như trường đoản cú sẽ học đôi khi học tập thêm được rất nhiều từ mới có lợi không giống nữa.

Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Hãy để Wow Englishlà địa điểm học giờ đồng hồ anh tiếp xúc sau cuối của chúng ta, với bảo hiểmchuẩn chỉnh Áp sạc ra bởi hòa hợp đồng kèm thẻ Bảo Hành kỹ năng và kiến thức trọn đời!

*

Lịch học: Từ 4 cho 6 mon – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuầnGiảng viên nước ta + Giảng viên quốc tế +Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

Cuộc đời có khá nhiều thiết bị cần được làm cho, nên học giờ đồng hồ Anh là cần thật nkhô hanh nhằm còn khiến cho việc khác, bây giờ Tiếng Anh là chiếc BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bởi hầu hết giá

Và "hành trình nngây ngô dặm luôn bước đầu từ là một bước đầu tiên" nhanh hao tay đăng kí học tập ngay lập tức bây giờ nhằm có thể nói tiếng Anh thành thạo chỉ với sau 4-6 mon nữa