Huyền Diệu mang lại chất vấn tuyển chọn lựa chọn địa điểm thư ký của Tổng giám đốc An Đông- công ty thời trang SBBT. Dù gồm bởi Thạc sĩ tài bao gồm dẫu vậy ngặt nỗi Huyền Diệu xấu vượt, Sinh Tùng (trưởng chống nhân sự) đang dứt khoát chọn 1 ứng cử viên trẻ đẹp khác là Phương thơm Trinc. Thất vọng ra về, Huyền Diệu tưởng nhỏng ô cửa chủ thể năng động đóng chặt. Nào ngờ TGĐ An Đông lại sở hữu tiêu chuẩn chỉnh lựa chọn cộng sự theo kiểu “đúng tín đồ đúng việc”, anh vẫn lựa chọn Huyền Diệu bất chấp sự dtrằn bỉu của cấp bên dưới, lẫn sự ngnạp năng lượng cản tự Mai Lan- chưa cưới của An Đông.Để xoa vơi Mai Lan, An Đông sẽ tuyển chọn cả Phương thơm Trinh-là bạn bè của Mai Lan. Đây cũng chính là thời gian trước buổi họp HDQT nhằm bầu tổng giám đốc bắt đầu lúc phụ vương của An Đông là ông An Thi ra quyết định về hưu. Đăng Dương- anh trai của Mai Lan vô cùng thèm vị trí đó. Trước đây cha của Đăng Dương là đồng sáng lập của SBBT thuộc bố mẹ của An Đông. Sau Khi bố mẹ Đăng Dương bất thần chết thật vị tai nạn giao thông vận tải, quyền tiếp quản đơn vị ở trong hẳn về ông bà An Thi, cùng chúng ta đã nhận trách nát nhiệm nhôi 3 chị em: Đăng Dương- Huyền Thư- Mai Lan khôn bự.Chính thức vào có tác dụng ở đơn vị SBBT, Huyền Diệu vẫn giải cứu nhiều bàn chiến bại mang lại An Đông. Được các đồng nghiệp yêu thương quí, sát cánh làm việc, tuy nhiên có không ít kẻ ở trong phe của Đăng Dương thì ác nghiệt và search phương pháp “phá hoại” các bước của Huyền Diệu.


Bạn đang xem: Cô gái xấu xí phần 1


Xem thêm: Thu Hồi Thư Đã Gửi Trong Outlook 2010, 2013 Và Các Phiên Bản

Trsinh sống thành trợ lý Tổng chủ tịch của An Đông, Huyền Diệu đang đồng hành thuộc anh giải quyết những khó khăn khác nhau, để rồi từ bỏ kia cả hai đã phát sinh tình cảm.Chưa có bình luận như thế nào về phim này. Quý khách hàng vẫn là người đầu tiên? giúp xem phim online cliông chồng hereHTML clipboard
HTML clipboard

*

HTML clipboard
Tập 1-1Tập 1-2Tập 1-3Tập 2-1Tập 2-2Tập 2-3Tập 3-1Tập 3-2Tập 3-3Tập 4-1Tập 4-2Tập 4-3Tập 5-1Tập 5-2Tập 5-3Tập 6-1Tập 6-2Tập 6-3Tập 7-1Tập 7-2Tập 7-3Tập 8-1Tập 8-2Tập 8-3Tập 9-1Tập 9-2Tập 9-3Tập 10-1Tập 10-2Tập 10-3Tập 11-1Tập 11-2Tập 11-3Tập 12-1Tập 12-2Tập 12-3Tập 13-1Tập 13-2Tập 13-3Tập 14-1Tập 14-2Tập 14-3Tập 15-1Tập 15-2Tập 15-3Tập 16-1Tập 16-2Tập 16-3Tập 17-1Tập 17-2Tập 17-3Tập 18-1Tập 18-2Tập 18-3Tập 19-1Tập 19-2Tập 19-3Tập 20-1Tập 20-2Tập 20-3Tập 21-1Tập 21-2Tập 21-3Tập 22-1Tập 22-2Tập 22-3Tập 23-1Tập 23-2Tập 23-3Tập 24-1Tập 24-2Tập 24-3Tập 25-1Tập 25-2Tập 25-3Tập 26-1Tập 26-2Tập 26-3Tập 27-1Tập 27-2Tập 27-3Tập 28-1Tập 28-2Tập 28-3Tập 29-1Tập 29-2Tập 29-3Tập 30-1Tập 30-2Tập 30-3Tập 31-1Tập 31-2Tập 31-3Tập 32-1Tập 32-2Tập 32-3Tập 33-1Tập 33-2Tập 33-3Tập 34-1Tập 34-2Tập 34-3Tập 35-1Tập 35-2Tập 35-3Tập 36-1Tập 36-2Tập 36-3Tập 37-1Tập 37-2Tập 37-3Tập 38-1Tập 38-2Tập 38-3Tập 39-1Tập 39-2Tập 39-3Tập 40-1Tập 40-2Tập 40-3Tập 41-1Tập 41-2Tập 41-3Tập 42-1Tập 42-2Tập 42-3Tập 43-1Tập 43-2Tập 43-3Tập 44-1Tập 44-2Tập 44-3Tập 45-1Tập 45-2Tập 45-3Tập 46-1Tập 46-2Tập 46-3Tập 47-1Tập 47-2Tập 47-3Tập 48-1Tập 48-2Tập 48-3Tập 49-1Tập 49-2Tập 49-3Tập 50-1Tập 50-2Tập 50-3Tập 51-1Tập 51-2Tập 51-3Tập 52-1Tập 52-2Tập 52-3Tập 53-1Tập 53-2Tập 53-3Tập 54-1Tập 54-2Tập 54-3Tập 55-1Tập 55-2Tập 55-3Tập 56-1Tập 56-2Tập 56-3Tập 57-1Tập 57-2Tập 57-3Tập 58-1Tập 58-2Tập 58-3Tập 59-1Tập 59-2Tập 59-3Tập 60-1Tập 60-2Tập 60-3Tập 61-1Tập 61-2Tập 61-3Tập 62-1Tập 62-2Tập 62-3Tập 63-1Tập 63-2Tập 63-3Tập 64-1Tập 64-2Tập 64-3Tập 65-1Tập 65-2Tập 65-3Tập 66-1Tập 66-2Tập 66-3Tập 67-1Tập 67-2Tập 67-3Tập 68-1Tập 68-2Tập 68-3Tập 69-1Tập 69-2Tập 69-3Tập 70-1Tập 70-2Tập 71-1Tập 71-2Tập 71-3Tập 72-1Tập 72-2Tập 72-3Tập 73-1Tập 73-2Tập 73-3Tập 74-1Tập 74-2Tập 74-3Tập 75-1Tập 75-2Tập 75-3Tập 76-1Tập 76-2Tập 76-3Tập 77-1Tập 77-2Tập 77-3Tập 78-1Tập 78-2Tập 78-3Tập 79-1Tập 79-2Tập 79-3Tập 80-1Tập 80-2Tập 80-3

Tập 81-1Tập 81-2Tập 81-3Tập 82-1Tập 82-2Tập 82-3Tập 83-1Tập 83-2Tập 83-3

Tập 84-1Tập 84-2Tập 84-3Tập 85-1Tập 85-2Tập 85-3Tập 86-1Tập 86-2Tập 86-3

Tập 87-1Tập 87-2Tập 87-3Tập 88-1Tập 88-2Tập 88-3Tập 89-1Tập 89-2Tập 89-3

Tập 90-1Tập 90-2Tập 90-3Tập 91-1Tập 91-2Tập 91-3Tập 92-1Tập 92-2Tập 92-3Tập 93-1Tập 93-2Tập 93-3Tập 94-1Tập 94-2Tập 94-3Tập 95-1Tập 95-2Tập 95-3Tập 96-1Tập 96-2Tập 96-3Tập 97-1Tập 97-2Tập 97-3Tập 98-1Tập 98-2Tập 98-3Tập 99-1Tập 99-2Tập 99-3Tập 100-1Tập 100-2Tập 100-3Tập 101-1Tập 101-2Tập 101-3Tập 102-1Tập 102-2Tập 102-3Tập 103-1Tập 103-2Tập 103-3Tập 104-1Tập 104-2Tập 104-3Tập 105-1Tập 105-2Tập 105-3Tập 106-1Tập 106-2Tập 106-3Tập 107-1Tập 107-2Tập 107-3Tập 108-1Tập 108-2Tập 108-3Tập 109-1Tập 109-2Tập 109-3Tập 110-1Tập 110-2Tập 110-3Tập 111-1Tập 111-2Tập 111-3Tập 112-1Tập 112-2Tập 112-3Tập 113-1Tập 113-2Tập 113-3Tập 114-1Tập 114-2Tập 114-3Tập 115-1Tập 115-2Tập 115-3Tập 116-1Tập 116-2Tập 116-3Tập 117-1Tập 117-2Tập 117-3Tập 118-1Tập 118-2Tập 118-3Tập 119-1Tập 119-2Tập 119-3Tập 120-1Tập 120-2Tập 120-3Tập 121-1Tập 121-2Tập 121-3Tập 122-1Tập 122-2Tập 122-3Tập 123-1Tập 123-2Tập 123-3Tập 124-1Tập 124-2Tập 124-3Tập 125-1Tập 125-2Tập 125-3Tập 126-1Tập 126-2Tập 126-3Tập 127-1Tập 127-2Tập 127-3Tập 128-1Tập 128-2Tập 128-3Tập 129-1Tập 129-2Tập 129-3Tập 130-1Tập 130-2Tập 130-3Tập 131-1Tập 131-2Tập 131-3 Tập 132-1 Tập 132-2 Tập 132-3 Tập 133-1 Tập 133-2 Tập 133-3 Tập 134-1 Tập 134-2 Tập 134-3 Tập 135-1 Tập 135-2 Tập 135-3 Tập 136-1 Tập 136-2 Tập 136-3 Tập 137-1 Tập 137-2 Tập 137-3 Tập 138-1 Tập 138-2 Tập 138-3 Tập 139-1 Tập 139-2 Tập 139-3 Tập 140-1Tập 140-2 Tập 140-3Tập 141-1Tập 141-2Tập 141-3Tập 142-1Tập 142-2Tập 142-3 Tập 143-1Tập 143-2Tập 143-3Tập 144-1Tập 144-2Tập 144-3Tập 145-1 Tập 145-2 Tập 145-3Tập 146-1Tập 146-2Tập 146-3Tập 147-1Tập 147-2Tập 147-3Tập 148-1Tập 148-2Tập 148-3Tập 149-1Tập 149-2Tập 149-3Tập 150-1Tập 150-2Tập 150-3Tập 151-1Tập 151-2Tập 151-3Tập 152-1Tập 152-2Tập 152-3Tập 153-1Tập 153-2Tập 153-3Tập 154-1Tập 154-2Tập 154-3Tập 155-1Tập 155-2Tập 155-3 Tập 156-1 Tập 156-2 Tập 156-3 Tập 157-1 Tập 157-2 Tập 157-3 Tập 158-1 Tập 158-2 Tập 158-3 Tập 159-1 Tập 159-2 Tập 159-3 Tập 160-1 Tập 160-2 Tập 160-3 Tập 16đối kháng Tập 161-2 Tập 161-3 Tập 162-1 Tập 162-2 Tập 162-3 Tập 163-1 Tập 163-2 Tập 163-3 Tập 164-1 Tập 164-2 Tập 164-3 Tập 165-1 Tập 165-2 Tập 165-3


Tập 166-1 Tập 166-2 Tập 166-3 Tập 167-1 Tập 167-2 Tập 167-3 Tập 168-1 Tập 168-2 Tập 168-3HTML clipboard Tập 169-1Tập 169-2Tập 169-3Tập 170-1Tập 170-2Tập 170-3Tập 171-1Tập 171-2Tập 171-3Tập 172-1 Tập 172-2 Tập 172-3 Tập 173-1 Tập 173-2 Tập 173-3 Tập 174-1 Tập 174-2 Tập 174-3 Tập 175-1 Tập 175-2 Tập 175-3 Tập 176-1 Tập 176-2 Tập 176-3-HẾT