Sau lúc làm Vô Thường phân phối thời hạn thì tui “hot”

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Cảm ơn cô MMOC đang edit bìa nhaaa

Nguồn raw: Tấn Giang

Chuyển ngữ: Dú

Độ dài: 103 chương thơm chủ yếu văn uống + 1 phiên ngoại

Thể loại: Linh dị thần quái quỷ, giới vui chơi giải trí, sảng văn, huyền học

Văn án:

Người sinh sống đến địa ngục làm cho chức quan lại nhỏ tuổi, được xưng là “Đi Vô Thường”*.

Bạn đang xem: Sau khi làm vô thường bán thời gian thì tui hot

Lan Hà lăn uống lộn vào giới giải trí, tuy vậy bởi vì không tồn tại “cơ” cần vẫn dậm chân mãi sinh sống tuyến 38.

Hồi đầu bắt đầu biết mình bắt buộc có tác dụng Vô Thường buôn bán thời gian, ăn cơm trắng âm ti thì anh sẽ lắc đầu đấy, mãi đến lúc phạt hiện ra… Ủa sao đi làm việc ở địa ngục mà lại còn làm bản thân hót hòn họt ở trần gian vậy nhỉ?

Lan Hà: Là tôi trên đây – Tên lưu lại manh “độc địa” tuyệt nhất địa ngục, với lưu lượng nổi độc nhất vô nhị dương gian.

(*Chụ thích: Đi Vô Thường – Trong Liêu Trai Chí Dị, thi thoảng địa ngục đang sai người sống trên dương gian đi làm âm sai, làm cho xong xuôi trách nhiệm thì lại trở lại dương tính thì được gọi là “Đi Vô Thường”.)

CẤM REPOST, CHUYỂN VER.

Xem thêm: Vacxin 6 Trong 1 Gồm Những Bệnh Gì, Vacxin 6 Trong 1 Gồm Những Loại Nào

Đọc bên trên wattpad trên đây.

Chương thơm 1Chương 2Chương thơm 3
Chương 4Chương 5Chương 6
Chương thơm 7Chương thơm 8Chương 9
Cmùi hương 10Chương thơm 11Cmùi hương 12
Chương 13Cmùi hương 14Chương 15
Chương 16Chương thơm 17Cmùi hương 18
Chương 19Chương 20Cmùi hương 21
Chương thơm 22Chương thơm 23Cmùi hương 24
Cmùi hương 25Chương thơm 26Chương 27
Cmùi hương 28Cmùi hương 29Chương 30
Chương 31Chương 32Chương thơm 33
Cmùi hương 34Chương 35Chương thơm 36
Chương 37Cmùi hương 38Cmùi hương 39
Cmùi hương 40Chương 41Cmùi hương 42
Chương thơm 43Chương thơm 44Cmùi hương 45
Chương 46Chương 47Cmùi hương 48
Cmùi hương 49Chương 50Chương 51
Cmùi hương 52Chương thơm 53Chương 54
Chương 55Chương 56Chương thơm 57
Chương 58Chương 59Chương 60
Cmùi hương 61Cmùi hương 62Cmùi hương 63
Chương thơm 64Chương 65Chương 66
Chương 67Chương 68Chương thơm 69
Chương thơm 70Chương thơm 71Cmùi hương 72
Chương 73Chương 74Chương 75
Chương 76Chương thơm 77Cmùi hương 78
Chương thơm 79Chương 80Chương 81
Cmùi hương 82Cmùi hương 83Cmùi hương 84
Chương thơm 85Chương thơm 86Chương thơm 87
Chương 88Chương 89Chương 90
Chương 91Cmùi hương 92Chương thơm 93
Chương 94Chương 95Chương thơm 96
Chương thơm 97Cmùi hương 98Chương thơm 99
Cmùi hương 100Chương 101Chương thơm 102
Chương thơm 103
Phiên ngoại
PN 01PN 02

Hoàn