See how ballots are processed by watching our live sầu election cams.Xem quá trình xử lý lá phiếu bằng cách xem thiết bị thu hình thai cử thẳng của Cửa Hàng chúng tôi.

Bạn đang xem: Thanh lan

Sorting, opening, and scanning ballots do not happen every day or at all hours of the day. If we are not currently processing ballots, our virtual tour Clip will give sầu you an idea of what we vày.Quá trình phân nhiều loại, mngơi nghỉ, với quét lá phiếu ko diễn ra từng ngày hoặc suốt ngày. Nếu Cửa Hàng chúng tôi hiện đang không xử lý lá phiếu,Clip thăm quan trực tuyếnđang đến khách hàng biết quan niệm về rất nhiều gì Shop chúng tôi làm cho.


Our webcams are experiencing technical difficulties when viewed on Internet Explorer.The webcams should work with Chrome, Firefox, Opera và Safari.Thank you for your patience.Các lắp thêm thu hình hiện tại hiện giờ đang bị trục trặc kỹ thuật khi chứng kiến tận mắt bởi Internet Explorer.Quý vị có thể coi các đồ vật thu hình bằng Chrome, Firefox, Opera cùng Safari.Xin cảm ơn sự kiên trì của quý vị.


*

Xem livestream tại Khu vực Phân các loại Lá phiếu từ Thùng phiếu 1


khi lá phiếu từ các thùng phiếu được gửi lại Slàm việc Bầu cử Quận King, các lá phiếu này sẽ được chuẩn bị mang đến sản phẩm phân nhiều loại. Các thùng vận tải an ninh được mlàm việc do một nhóm hai tín đồ và tiếp nối được phân một số loại vào các ktuyệt thư theo địa điểm thùng phiếu khiến cho thiết bị phân một số loại. Nhóm này cũng biến thành đặt ngẫu nhiên tài liệu nào chưa hẳn lá phiếu hoặc lá phiếu sinh hoạt quận không giống vào một ktốt riêng rẽ để xử trí. Lá phiếu từ bỏ những quận không giống hoặc thậm chí còn các đái bang không giống được đóng gói cùng gửi mang đến quận hoặc tè bang kia nhằm cách xử trí.

Việc phân các loại lá phiếu từ bỏ thùng phiếu không diễn ra mỗi ngày hoặc suốt cả ngày. Nếu chúng tôi hiện tại đang không phát sóng trực tiếp hoặc không có chuyển động như thế nào trên Khu Vực Phân các loại Lá phiếu trường đoản cú Thùng phiếu, xin khách hàng phấn kích quay lại vào tầm không giống hoặc một ngày không giống.


*

Xem livestream trên Khu vực Phân một số loại Lá phiếu trường đoản cú Thùng phiếu 2


*

Watch sorting livestreamXem livestream trên khu vực Phân một số loại Lá phiếu


When ballots are delivered to King County Elections, the signature on each envelope is scanned by our mail sorting machines and sent electronically to lớn the signature verification team. Once the signatures have sầu been reviewed and accepted, we prepare envelopes for the opening process by cutting the top of the envelope for easier ballot extraction. Ballots with signature issues are held in secure storage and cannot move forward until the signature is verified. This is the first stage of ballot accountability.lúc lá phiếu được đưa mang đến Sngơi nghỉ Bầu cử Quận King, chữ ký kết bên trên từng phong phân bì được quét bởi vật dụng phân một số loại cùng gửi bản sao điện tử cho khâu xác minh chữ ký kết. Một Khi các chữ ký kết sẽ được xem xét với đồng ý, chúng tôi sẵn sàng các phong so bì mang lại quy trình mlàm việc bằng cách giảm mí trên của phong tị nạnh để quy trình đem lá phiếu ra dễ dàng hơn. Các lá phiếu gồm vụ việc về chữ ký kết được lưu lại trong Quanh Vùng an toàn cùng ko được đưa mang lại khâu kế tiếp cho đến Lúc chữ ký được xác minh. Đây là bước thứ nhất của trách nát nhiệm giải trình lá phiếu.

Xem thêm: Lớp Kỹ Năng Sống Cho Trẻ 12 Tuổi, Các Khóa Học Phát Triển Kỹ Năng Sống Chuyên Sâu

Sorting does not happen every day, or at all hours. If there is no live stream or no activity in the ballot sorting area, please check bachồng again at another time or day.Khâu Phân loại Lá phiếu không diễn ra hàng ngày hoặc cả ngày. Nếu Cửa Hàng chúng tôi hiện tại dường như không phân phát sóng trực tiếp hoặc không có hoạt động nào trên khu vực Phân một số loại Lá phiếu, xin quý khách phấn kích trở về vào mức không giống hoặc một ngày không giống.