Tại sao bắt buộc knhì báo form size của mảng?Trả lời:Các bộ phận của mảng hoàn toàn có thể bao hàm dạng hình sau đây: real, boolean, integer, longint


Bạn đang xem: Tại sao phải khai báo kích thước của mảng

*

Bạn hỏi - ipes.vn trả lời


*

Học với chơi cùng với Flashthẻ
*

*
Trước Sau
*

1
*
Pmùi hương

40.410 điểm

2
*
CR7 .##Kamito##

36.259 điểm

3
*
vinh(ny ngân)

15.288 điểm

4
*
보여 주다 boyeo juda

14.610 điểm

5
*
Chanaries

14.340 điểm


56.139 điểm

3
*
Katie

24.463 điểm

4
*
Adela uwu ✔

23.479 điểm

5
*
Vi Emilimet ✔️

22.695 điểm
Xem thêm: Nạp Phục Kích Mobile Và Cách Để Nhận Quà Từ Game, Code Phục Kích, Nhận Gift Code Game Phục Kích

1
*
- Kun Luv Ice

5.682 sao

2
*
☆F_L_V☆~Huy lạnh ...

5.681 sao

3
*
nbk

3.391 sao

4
*
hoàng hà vân

2.861 sao

5
*
Hannn Marcy

1.822 sao