Kí Tự Đặc Biệt Trái Tyên, Kí Hiệu Trái Tim Đẹp Nhất